logojaner.png

Educació Secundària

Presentació

A l'etapa d'Educació Secundària és fonamental continuar incentivant la passió per aprendre, treballant per adquirir els coneixements científics, tecnològics, humanístics i artístics, tot mantenint l'educació en valors.

Es consoliden els hàbits de treball i d'estudi que ajuden a refermar les competències i les habilitats que es requeriran en estudis posteriors o en el món laboral, a la vegada que el creixement i la formació vital dels alumnes d'aquesta etapa els ha de seguir formant com a persones compromeses i preocupades pels altres i per la societat.

Objectius

 • Consolidar els hàbits i les responsabilitats en el desenvolupament personal i social.
 • Respectar els drets i les oportunitats de totes les persones i enfortir les capacitats afectives.
 • Utilitzar fonts d'informació, especialment les digitals, per integrar coneixement científic de disciplines diverses.
 • Desenvolupar destreses per a la emprenedoria, l'autonomia i l'automotivació en les responsabilitats i l'aprenentatge.
 • Comunicar amb correcció i adequació en tot moment i en qualsevol aspecte.
 • Conèixer, valorar i respectar la cultura, l'art i el patrimoni propis i d'altri.
 • Valorar la dimensió humana i els hàbits socials propis i de l'entorn.

Metodologia

Creiem que la combinació de metodologies productives i reproductives ajuda a la consecució dels objectius d'aquesta etapa:

 • Treball individual, grupal i cooperatiu.
 • Treball per projectes i ABP.
 • Atenció a la diversitat amb desdoblaments i metodologies per al seguiment acadèmic.
 • Aules heterogènies pel que fa al nivell dels alumnes.
 • Treball intens en els hàbits de treball, l'organització i les tècniques d'estudi.
 • Integració de les TIC en tots els àmbits acadèmics.
 • Pensament computacional i robòtica (STEAM).
 • Potenciació del treball amb idiomes.

 

Més en aquesta categoria: « Educació Infantil Educació Primària »