logojaner.png

Educació Primària

Presentació

A l'etapa d'Educació Primària, els nens i nenes s'inicien en l'adquisició de competències, hàbits, valors i coneixements que han de sustentar la seva educació integral com a persones.

A través dels processos d'ensenyament-aprenentatge s'aconsegueixen millores en la comunicació amb l'entorn, els coneixements i les competències, la construcció d'una imatge positiva de si mateix, la potenciació de la sensibilitat i l'aprofundiment en els comportaments cívics i ètics indispensables per a la seva evolució i creixement individual.

Objectius

 • Potenciar el treball i les capacitats individuals i en equip.

 • Propiciar actituds de confiança envers ells mateixos i els altres.

 • Facilitar l'aprenentatge de les competències curriculars per al bon desenvolupament personal i social.

 • Impulsar l'aprenentatge cultural, de llengües estrangeres, el pensament computacional, l'expressió artística.

 • Fomentar els valors de desenvolupament social i natural.

Metodologia

Creiem que la combinació de diverses metodologies d'aprenentatge és fonamental en aquesta etapa educativa:

 • Treball per projectes (ABP)

 • Educació emocional

 • Competències digitals

 • Pensament computacional (STEAM)

 • Desdoblaments en algunes àrees per a una millor atenció a la diversitat

 • Debats a l’aula per afavorir el diàleg, la presa de decisions, els respecte als altres, etc.

Més en aquesta categoria: « Educació Secundària Línia educativa »