logojaner.png

Línia educativa

El Col·legi Mare Janer és un centre espanyol confessional a l'estranger finançat íntegrament pel M.I. Govern d'Andorra, que segueix el currículum escolar del sistema educatiu espanyol i que acull alumnes procedents de totes les parròquies del Principat d'Andorra.

Seguim una línia educativa basada en la formació dels alumnes com a persones. Creiem fermament amb l'educació integral dels joves per garantir el ple desenvolupament de les seves capacitats i competències en tots els àmbits de la vida. La comunicació i el diàleg han de formar part de la seva essència, així com el respecte per a l'entorn que els envolta.

Volem que els alumnes:

  • Es mantinguin atents a la realitat del món, afrontant els reptes amb respecte, solidaritat i compromís, però alhora amb un punt de vist crític que els ajudi a formar part activa de la societat.
  • Siguin persones ètiques en tots els aspectes de la seva vida, coherents i compromeses amb els valors individuals i col·lectius, implicades i responsables dels seus actes però alhora flexibles per atendre les necessitats dels altres.
  • Que mantinguin sempre l'interès per aprendre al llarg de la seva vida, amb la curiositat pròpia de la infància, investigant i resolent qualsevol repte que tinguin al davant amb la creativitat i la innovació necessària per al món actual i futur.

Volem que els alumnes esdevinguin persones on els valors humans i cristians impregnin la seva vida i els seus actes, que desenvolupin tot el seu potencial i que visquin amb plenitud i en comunitat.